EN
办公电话

undefined

 

单位名称    
联系电话    
电子邮件    
 学院机关    
 综合办公室    
010-62785783    
zhangly@tsinghua.edu.cn    
 人事办公室    
010-62794029    
rwrs     @tsinghua.edu.cn 
 党委办公室    
010-     62795490    
rwdb@tsinghua.edu.cn    
 研究生教务办公室(招生)    
010-62771874    
rwxyzs@tsinghua.edu.cn    
 研究生教务办公室(培养) 
010-62794434    
rwxypy@tsinghua.edu.cn    
 本科生教务办公室    
010-62771951    
ywbgao@tsinghua.edu.cn    
 博士后管理办公室    
010-62794029    
rwrs@tsinghua.edu.cn    
 学生工作办公室    
010-62784666    
rwxsb@tsinghua.edu.cn    
 外事办公室    
010-62789014    
rwxyws@tsinghua.edu.cn    
 信息办公室    
010-62780567    
fengyl@tsinghua.edu.cn    
      科研办公室    
010-62783683    
rwxyxxs@tsinghua.edu.cn    

     
 中文系    
010-62783158    
zhongwx@tsinghua.edu.cn    
 外国语言文学系    
010-62782115    
wyx@tsinghua.edu.cn    
 历史系/思想文化研究所    
010-62785745    
lsxbgs@tsinghua.edu.cn; sxwhsbgs@tsinghua.edu.cn    
 哲学系    
010-62782777    
zhe@tsinghua.edu.cn    
   科学史系
010-62790252    
mengjie1029@tsinghua.edu.cn

                                                                                          学报    
清华大学学报·哲学社会科学版    
010-     62783533 
shym     @tsinghua.edu.cn    

 其他机构    
 国学研究院    
010-62792831    

 出土文献研究与保护中心    
010-62781753    

 文化素质教育基地    
010-62773386    
culture@tsinghua.edu.cn